Foraje de mediu, piezometre

foraje de mediu piezometre

Când spunem foraje de mediu ne referim de fapt la piezometre. Noțiunile sunt oarecum echivalente, în sensul că vorbirea curentă le atribuie aceeași semnificație. Limbajul comun se referă la același lucru, fie că-i spune foraj de mediu, fie piezometru.

» Foraje de mediu (piezometre) pentru asigurarea calității apei subterane

Agențiile de protecție a mediului sunt obligate prin lege să monitorizeze calitatea apelor în general, a celor subterane în particular. Urmărirea calității apei subterane (în special a pânzei freatice) se face aproape exclusiv prin intermediul execuției unor foraje de mediu. Au primit această denumire (în vorbirea curentă) deoarece sunt cerute de către agențiile de protecție a mediului. Dacă nu ar exista norme legale în sensul acesta, probabil că puțini antreprenori ar cheltui bani cu piezometrele, respectiv cu denumirea generică de foraje de mediu.

Piezometre sunt acele aparate prin care se determină nivelul de compresibilitate al unui lichid. În cazul forajelor de mediu ele sunt folosite (și) la prelevarea probelor de apă, de unde și denumirea primită în limbajul curent.

Cine are nevoie de foraje de mediu…

Nevoia de a face foraje de mediu derivă din viața cotidiană. O fermă de porci va fi supravegheată cu atenție, tocmai pentru a evita poluarea apelor subterane. În practică s-a observat că fermele de animale pot fi mari poluatoare. Situația este identică și în cazul firmelor producătoare de substanțe chimice, fabrici de îngrășăminte, depozite de substanțe toxice, depozite de deșeuri, etc.

Forajele de mediu sunt utile și pentru flotațiile miniere și iazurile de decantare. Acestea sunt de asemenea mari pericole în a oferi surse de poluare a apelor subterane.

Urmărirea activității economice cu potențail de poluare este o sarcină care revine României în cadrul programelor de cooperare și supraveghere la nivel european. Însă nu doar atât, efectuarea de piezometre în mod regulat ne pune la adăpost de accidente ecologice. Apoi, păstrarea mediului și a apelor subterane cât mai curate este o datorie față de generațiile viitoare.

În România, firmelor care execută foraje de mediu le revine un rol deosebit în Planul Național de Protecție a Apelor Subterane, document programatic și legislativ pus în operă prin HG 53/2009.

foraj de mediu piezometru
Un nou foraj de mediu se pregateste a fi executat de Tipfor SRL

Foraje pentru analiza calității apei

Aceste foraje de mediu nu diferă în mod esențial de un foraj clasic pentru apa potabilă. Ele sunt însă efectuate la mică adâncime. Pentru ușurința exploatării, vă spuneam că forajele de mediu au un caracter de periodicitate, acestea, care nu se deosebesc mult de lucrările de alimentare cu apă, forajelor de mediu li se lasă un capac de vizitare pentru a le face mai ușor accesibile. Pe acolo se vor lua viitoarele probe de apă.

Se prelevează probe de apă ce vor fi duse ulterior la un laborator de analiză. Acesta din urmă le va analiza conform cerințelor legislației în vigoare. Am putea spune că principalul act normativ prin intermediul căruia se asigură/urmărește calitatea apei potabile este Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile. O lege și o metodologie care ar fi imposibil de pus în practică fără aceste foraje de mediu.

Analiza probelor de apă în laborator

În România există o serie de laboratoare care execută analize asupra potabilității apei din mostrele furnizate de piezometre. La proba dintr-un foraj de mediu se analizează câțiva parametrii esențiali. Aceștia vor da indicii asupra gradului de poluare al apei, se va putea face o corelare între activitatea firmei sau agentului economic posibil generator de poluare și calitatea apei din pânza freatică. În consecință, se vor putea lua măsurile de siguranță necesare.

» Despre calitatea apei din foraje. Parametri esențiali

Ce se urmărește, ce parametri… se poate observa din oferta de servicii la analiza probelor din foraj următoare. Firma în cauză efectuează analize complete de apă la mostrele prelevate dintr-un foraj de mediu.

Vă exemplifică și cum arată un buletin de analize dintr-un foraj de mediu. Acest „piezometru” a fost efectuat de Laboratorul de analize Biosol.

Eficiența forajelor de mediu

Despre piezometre se poate spune că sunt vitale chiar în evitarea unor catastrofe ecologice. Executarea de foraje de mediu într-o periodicitate clară și bine determinată duce cu siguranță la luarea celor mai bune măsuri în privința multor proiecte de exploatare minieră. Este relevant numărul mare al forajelor de mediu în arealul Roșia Montană din Munții Apuseni.

Datorită concluziilor trase de acest studiu s-a putut lua decizia cea mai bună în privința viitorului economic al zonei.

De asemenea, prin foraje de mediu se poate stabili cu exactitate eficiența lucrărilor de decontaminare și depoluare. Nu ne dorim să reamintim acum numeroasele accidente ecologice înregistrate în România. Acestea au fost devastatoare și numeroase înainte de intrarea României în UE. Adoptarea unei legislații ferme a crescut gradul de securizare al apelor subterane.

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*