Dosarul tehnic pentru foraje

foraje puturi in gospodarie

În lucrările de construcții cu obiectul foraje puțuri, adeseori dosarul tehnic este o parte trecută cu vederea sau întocmită la modul superficial. Spuneam în articolul nostru anterior, cel care făcea referire la recepția lucrărilor de foraje puturi, că dosarul tehnic este una din piesele de bază ale procesului de predare-primire a lucrării. Chiar dacă, în mod real, obligația întocmirii și păstrării lui cade exclusiv în sarcina benediciarului.

Datele din dosarul tehnic al unui puț forat se completează pe toată durata de exploatare a acestuia. Practic, completarea datelor începe de la primirea studiului hidrogeologic al forajului. Dacă dosarul tehnic nu este completat în mod constant și serios, orice remediu sau reparație ori dezvoltare a sistemului de foraje puțuri va fi foarte dificilă. Sau chiar imposibilă.

Conținutul și tipul de date din dosar

Înainte de a le enumera pe cele mai importante, trebuie reamintit că durata de viață a unui puț atinge de regulă 30 de ani. Ori, în acest interval se pot schimba atât proprietarii cât și personalul de operare a acelui foraj. Acesta este motivul pentru care acuratețea datelor introduse ar trebui să fie tratată cu seriozitate.

  • Informații generale despre proiectant, beneficiar sau executantul lucrărilor de foraje. Mai mult, dirigintele de șantier, conducătorul de lucrare, durata de execuție și numărul contractului, orice informații care ar putea stabili în timp echipa care a lucrat la acele puțuri. Datele de începere și încheiere a lucrărilor de foraje.
  • Date relevante pentru orice puțuri sunt și adâncimile de foraj, capacitatea instalației de forare, data carotajului electric sau radioactiv. Apoi, acviferul determinat pe baza probelor și digrafii geofizice. Metoda de determinare a debitelor, nivelul static și hidrodinamic, descrierea coloanelor filtrante definitive și cotele de cimentare.
  • Dosarul tehnic este absolut obligatoriu să conțină istoricul lucrărilor de foraje puțuri.
  • Trebuie incluse și date constructive despre foraj, respectiv diametre și componența garniturii de foraj. Proprietățile fluidului de foraj, informații despre stratul de pietriș filtrant precum și metoda de decolmatare și curățire a puțului.
  • Nu sunt lipsite de interes nici informațiile care se referă la detalii despre partea de suprafață a puțului forat.
  • Datele geologice și litologice care se vor menționa în dosarul tehnic al unui foraj fac referire la recoltarea probelor. Se vor menționa intervalele de recoltare din puțuri, precum și o scurtă descriere a formațiunilor geologice.
  • Mențiuni despre cine a executat investigațiile geofizice și rezultatele obținute. De asemenea, se vor menționa și echipamentele folosite precum și aria de investigare referitoare la foraje.
  • Dosarul tehnic ar trebui să includă orice referire despre informațiile hidrologice dintr-un puț forat. Sunt foarte importante datele despre recoltarea probelor de apă și cine le-a efectuat. Rezultatele de la analizele bacteriologice…

Dosarele tehnice pentru foraje din România

Mai sus au fost enumerate condițiile (sumare) de conținut ale unui dosar tehnic folosit în relațiile internaționale. Să enumerăm cerințe specifice normelor de foraje din România ar putea fi util dacă am ignora apartenența noastră la comunitatea europeană. Trebuie să facem precizarea că tendința și regula generală este aceea de armonizare a legislațiilor și practicilor. Inclusiv în activitatea de foraje puțuri din orice țară europeană.

Fiind evidentă unificarea aspectelor de formă și fond a documentațiilor tehnice, am putea spune că diferențe esențiale în spațiul european nu vor fi găsite. În nicio categorie importantă de lucrări de construcții. Deci nici în cazul documetațiilor de foraje sau exploatere a puțurilor. Aceasta deoarece libera circulație, din toate punctele de vedere, este principiu de bază al Uniunii Europene. În consecință, țările care încă mai păstrează elemente caracteristice vor trebui să se alinieze standardelor europene.

Toți antreprenorii de foraje puțuri pentru apă

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*